Regulamin konkursu na FB

Regulamin konkursu na Facebook'u

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest strona Mały Kłosek - www.malyklosek.pl, Polska.

2. Celem konkursu jest promocja Rodzinnej Dietoterapii *bez glutenu *bez cukru *bez nabiału.

3. Nagroda w konkursie jest zawsze ustalana indywidualnie do każdego konkursu. Płaci za nią Organizator. Ewentualna wysyłka nagrody na terenie RP jest na koszt Organizatora. Nagrodę można odebrać osobiście pod adresem, który zostanie podany Zwycięzcy w wiadomości prywatnej na koszt Zwycięzcy. Możliwa jest wysyłka nagrody za granicę (cały świat), jednak wtedy opłata jest przeniesiona na uczestnika konkursu.

4. Czas rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu jest podany w osobnym poście do każdego konkursu na FanPage'u Małego Kłoska - www.facebook.com/MalyKlosek.

5. Konkursy na stronie www.facebook.com/MalyKlosek odbywają się na podstawie Regulaminu konkursu na Facebook'u, który jest udostępniony na stronie www.malyklosek.pl  (http://malyklosek.blogspot.com/p/regulamin.html).

II. Zasady i przebieg konkursu oraz wyłanianie zwycięzców

1. Uczestnikiem konkursów na Facebook'u może być każda osoba, która ma konto prywatne na Facebook'u oraz ukończyła 13 lat. Konto prywatne musi być pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

2. W konkursie może wziąć udział każdy. Nie ma wykluczeń.

3. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń lub/i komentarzy lub/i odpowiedzi.

4. W konkursie na Facebook'u organizowanym przez www.malyklosek.pl należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które znajduje się w poście do danego konkursu na stronie FanPage Mały Kłosek - www.facebook.com/MalyKlosek.

5. Wygrywa osoba, która pierwsza prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe w danym poście. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem danego konkursu z prywatnego konta danej osoby.

6. Osoba, która wygrała zostanie poinformowana w wiadomości prywatnej na Facebook'u o wygranej oraz poproszona o podanie, w jaki sposób chcę otrzymać nagrodę (osobiście lub wysyłka). Ogłoszenie Zwycięzcy zostanie również ogłoszone w komentarzu do postu danego konkursu, wraz z oznaczeniem Zwycięzcy oraz podaniem poprawnej odpowiedzi.

7. Nagrody w konkursach na stronie FanPage Mały Kłosek - www.facebook.com/MalyKlosek, można odebrać osobiście pod podanym adresem przez Organizatora na koszt Zwycięzcy lub zostaną wysłane Pocztą Polską, listem/paczką poleconą na adres podany przez Zwycięzcę na koszt Organizatora. Zwycięzca może podać adres wysyłki w wiadomości prywatnej na stronie FanPage Mały Kłosek - www.facebook.com/MalyKlosek lub przesłane na adres email: malyklosek@gmail.com.

III. Reklamacje

1. Reklamacje można składać do Organizatora za pośrednictwem adresu email: malyklosek@gmail.com, które można składać maksymalnie 7 dni kalendarzowych po dacie zakończenia danego konkursu, która jest podana w poście każdego konkursu na Facebook'u.

2. W treści reklamacji należy napisać, jakiego konkursu dotyczy reklamacja i treść reklamacji danego uczestnika konkursu z uzasadnieniem dlaczego nie zgadza się z wynikami konkursu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik konkursu organizowanego na FanPage Mały Kłosek - www.facebook.com/MalyKlosek oraz Zwycięzcy akceptują powyższy Regulamin.

2. Wszystkie prawa autorskie oraz odpowiedzi/komentarze uczestników konkursów FanPage Mały Kłosek - www.facebook.com/MalyKlosek po ich zakończeniu, przechodzą na Organizatora.

3. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz